Med "Freetime" Øhavet Rundt


Resultater

Vi havde, efter flere års pause, igen fået mod på at sejle med på Thurø’s sejlads Øhavet Rundt den 26. august, og der var vel en chance for, at der ville være en del af 27’erne der havde fået den samme ide, især nu da der ikke rigtig havde været noget stævne for de Impala’er, der ligger i det sydfynske.

Så lillemor og jeg startede fra Nyborg kl. 14.30 i en let brise fra SØ, og solen gav os en tilpas temperatur, så vi for en sjældent gang i denne sommer, kunne sidde uden overtøj og nyde sejladsen.

Ud for Lundeborg, halvvejs til Thurø, var der ikke meget vind tilbage til “Freetime”s klude, men vindmøllerne på Langeland og Tåsinge kørte stadig, dog indikerede de forskellige vindretninger. Så motoren blev startet op og brugt de næste par timer til Thurø, og vores nye kølesystem (ferskvand) blev for første gang testet over længere tid.

Efter vel ankommet og fortøjret til broen, var det godt og vel blevet spisetid. Thurø Sejlklub stegte bøffer og bagte kartofler på den store grill ved det nye klubhus, så det var nemt at få noget at spise. Og i dagens anledning var der sat et stort telt op til os. Og der var levende musik , 5-6 mand. Så det gik lystigt i den dejlige aften, sammen med andre sejler og de 14-15 både fra Nyborg, der også var taget til Øhavet Rundt.

Lørdag morgen blev der serveret kaffe og rundstykker, desværre uden ost m.m. Det er ved at være almindeligt med den morgenmad rundt omkring i klubberne, og det er jo en dejlig ting, og vi samles inden sejladsen.

Kl. 08.00 blev der holdt skippermøde. Vi skulle mod Rudkøbing først, så det blev modstrøm ud af Svendborg Sund. Og vinden var jævn fra øst. Jeg havde skiftet besætning så nu bestod den af en ung pige Lisbet + Jørgen og Holger.

Min kone tog hjem for at passe et barnebarn.

Første start kl. 09.00 små både. Vi skulle starte kl. 09.50 sammen med X-79. Nu havde vi håbet på et pænt felt af 27’er, vi har tidligere været 10-12 Impala 27’ere med til sejladsen. Men vi var kun 3, nemlig foruden os D-47 var der D-15 Bøh-Man fra Svendborg og D-30 Rubin fra Thurø, så vi var kommet i skrapt selskab. Men vi havde dog fået vores eget løb. Vi fik en god spilerstart mod det første mærke som vi rundede først. Derefter gik det for kryds i modstrøm ud af sundet mod Rudkøbing Løbet. Vi søgte ind på lavt vand i modstrømmen, det gik da også meget godt.

Men ud for Valdemar Slot ramte vi med et lille skrub en sten på 2 - 2.5 m vand, men de to X-79 er der var nået op til os, klarede frisag trods de sejlede tættere mod land.

D-15 og D-30 begyndte at komme op til os, så vi måtte til at vælge om vi skulle følge med mod Langeland eller holde os langs kysten på Tåsinge. Vi valgte det sidste sammen med X’erne, og det var meget dumt. For jeg havde egentlig regnet med modstrøm i Rudkøbinge Løbet, men der var medstrøm, så da vi mødtes med D-15 og D-30 var D-15 kommet foran, og vi havde vendedueller med D-30 i renden til Rudkøbing. Herfra havde vi halvvind mod mærket syd for Strynø, D-15 var foran, D-30 og os nærmest side om side, så der var gang i sejltrimmet. Vi rundede mærket som nr. to og D-30 tæt bagved os. Spileren kom op og så gik det mod Mørkedybet, D-30 skar mod luv og uden om den klump både vi lå sammen med, så nu var vi sidste impala. Og D-15 var ved at få et godt forspring. Nu var der et langt stykke med spiler foran os til næste mærke NW for Avernakø. Så frem med madpakkerne og kaffen.

Men der var lidt bomninger undervejs p.g.a. vinden og de både vi indhentede, og sikke et flot syn med ca. 100 spiler op gennem Mørkedybet, det var som i de gode gamle Fyn Rundt sejladser i Lillebælt.

Vinden blev efterhånden lidt frisk og hård, og der var lidt skæring til mærket ved Avernakø, og så kom der en færge vi lige måtte bag om ved mærket. Nu skulle vi så i gang med det lidt sure kryds, mod Svendborg og vinden var tiltagende Ø-SØ. D-15 og D-30 var kommet et pænt stykke foran på spilerbenet. Vel forbi Avernakø og efter Svelmø mod Lehnskov var der en del krapsø. Vi havde et reb i storen, men vi burde vel havde skiftet til mindre forsejl, eller også var vi for lette til at bøffe. Vi havde ikke rigtig styr på, hvor de to Impala 27’er var, da vi nåede til Svendborg Sund. Ifølge strømtabellen havde vi nu medstrøm frem mod mål, men der så nu ikke ud til at være så meget. Først på det sidste stykke var der en del.

Vi krydsede i mål kl. 18.11, ca.12 min efter D-30 “Rubin” og ca. 16 min. efter D-15 “Bøh-Man”. Det havde været en god og hurtig tur. Efter et kort ophold i land, en øl og kaffe pause, landsætning af to gaster og skift af forsejl, begav Jørgen og jeg os på vej mod Nyborg kl. 19.50.

Vinden var vel tiltaget yderligere, så der var ikke så meget ved krydset til Thurø Rev, men herfra og mod Nyborg 18 sm. forude, gik det i den mørke nat, med lidt slæk på skøderne, som bare f….. m. 7.5 - 9 knob på GPSeren. Så kl. 23.00 lørdag lå “Freetime” igen på sin plads i Nyborg og med 95 sømil mer på loggen. Og det havde været et par gode dage med en god og varieret sejlads, rundt om øerne, i det fynske øhav..

skriver.gif (182 bytes)Frede Hansen D-47 “Freetime”.

 

 Klik for stort billede
“Freetime” foran resten af feltet ved Ø-Havet rundt i 1990. Det år var der 7 Impala 27’ere med. Ved roret er Jørgen Hansen.